Občerstvení

Navštivte našich 7 stánků umístěných v ochozech WERK ARENY. Při kulturních
akcích je rovněž otevřen stánek v přízemí.

S orientací Vám pomohou informační tabule, které Vás budou informovat o
jednotlivých odběrních místech – samostatně se prodávají nápoje, jídlo,
popřípadě balíčky jídla + nápoje za zvýhodněnou cenu.

Při placení můžete využívat i Vaši osobní personální kartu platnou v TŽ a
dalších firmách ve skupině TŽ-MS a to až do výše 1000,- Kč za měsíc.
Srážka ze mzdy bude provedena v následujícím výplatním období.
K nákupu kávy a čaje Vám slouží 4 automaty.

bufetWA

bufetWA2