Press info

Pravidla akreditace HC Oceláři Třinec pro sezonu 2020/2021

 • Na extraligová utkání bude umožněn vstup do PRESS centra pouze dopředu akreditovaným novinářům v nejvyšším počtu dvou osob na redakci v daném utkání základní sezony a také play-off.
 • Akreditace ze sezony 2019/2020 nezůstávají v platnosti a je nutné zažádat o novou na sezonu 2020/2021.
 • Novinář či fotograf musí vyplnit platnou akreditaci na tiskové konferenci HC Oceláři Třinec.
 • Žádost o akreditaci musí obsahovat požadavek, zda se jedná o akreditaci pro novináře, nebo fotografa.
 • Součástí akreditace musí být mail na novináře, fotografa.
 • Za každé rádio se může akreditovat pouze jeden moderátor. To se netýká rádií, jež jsou smluvně vázány s hokejovým klubem.
 • Fotograf je povinen si zapůjčit před zahájením sezóny, utkání na recepci WERK ARENY označenou vestu, se kterou mu bude umožněn vstup na místa pro fotografy.
 • Každý fotograf musí mít označenou vestu na sobě. Při jednorázové akreditaci je povinen tuto vestu po akci vrátit zpět příslušné osobě na recepci WERK ARENY.
 • U hrací plochy mezi střídačkami mohou fotit pouze tři fotografové určeni HC Oceláři Třinec. Pokud bude chtít někdo fotit v těchto místech, tak se musí dohodnout s jedním z těchto tří fotografů a na danou třetinu jej vystřídat.
 • U ledu lze ve výjimečných případech fotit ještě v místech určených tělesně postiženým (pokud jich tam nebude více). Vše o dohodě s pořadatelem akce (HC Oceláři Třinec).
 • Akreditovaní novináři se zavazují respektovat povinnost provádět veškeré rozhovory s hráči a se členy realizačního týmu pouze v prostorách MIX zóny.
 • Klub si vyhrazuje právo neudělit akreditaci popřípadě odebrat akreditaci při nerespektování pravidel akreditace nebo při jejím zneužívání.
 • Součástí odeslání požadavků na akreditaci (na emailovou adresu: dita.ondrejkova@hcotrinec.cz ) je uvedení e-mailová adresy pro zasílání informací a tiskových zpráv od HC Oceláři Třinec.
 • Kontaktní osoba pro novináře za HC Oceláři Třinec: Dita Ondrejková, e-mail: dita.ondrejkova@hcotrinec.cz,
 • Zástupci médií, kteří neobdrželi celoroční akreditaci (PRESS kartu), mají možnost získat jednorázovou akreditaci na jedno konkrétní utkání, akci. Novináři jsou povinni požádat o akreditaci prostřednictvím e-mailu v dostatečném časovém předstihu, nejpozději však den před daným utkáním. Na pozdější žádosti nebude brán zřetel. Počet jednorázových akreditací je omezen, upřednostňují se zástupci velkých celostátních médií bez celoroční akreditace, dále redaktoři oficiálních webových stránek klubu soupeře (v případě sportovních akcí) – v počtu maximálně 2 osob včetně fotografa.